Auto Gaz Śląsk Sp. z o.o.
ul. Brygadzistów 82 A
40-807 Katowice

tel.:
+48 32 609 64 12
+48 32 609 64 13
+48 32 609 64 14
fax.:
+48 32 251 64 68

e-mail: biuro@autogaz.com.pl

WEJŚCIE